Van het bestuur – mei 2021

We zijn inmiddels in mei en we leven nog steeds in een realiteit van beperkingen en coronamaatregelen. Met termen als ‘versoepelingen’ en ‘openingsplan’ komt er echter wel steeds weer wat meer perspectief op meer tennismogelijkheden. Het eerste dat we hier concreet van merken is dat de avondklok niet meer geldt en we dus weer de gehele avond van de baan gebruik kunnen hebben. Ook zal er komende donderdag weer voor het eerst gelabeld kunnen worden. Nog zonder terras en consumptie, maar de inschrijvingen stromen desondanks binnen. Fijn dat dit weer mag!

Verdere berichten blijven we uiteraard volgen. Komende week zal wat meer duidelijk worden over het al dan niet doorgaan van de voorjaarscompetitie en met de versoepelingen die het kabinet te zijner tijd aankondigt, zullen we ook de richtlijnen die op de vereniging gelden aanpassen. Zoals eerder gezegd zullen we waar mogelijk aangepaste activiteiten organiseren, indien de reguliere activiteiten geen doorgang kunnen vinden.

Een mooi bericht om te melden is de contractverlenging (voor 5 jaar) met tennisschool Bas-Ta. Reeds geruime tijd geven Bastiaan en zijn leraren (de laatste jaren Inge) les op onze vereniging. Het is prettig dat we hier continuïteit in hebben. We hebben de laatste twee jaar een mooie ledengroei doorgemaakt en we zien dat het volgen van tennistraining veel leden stimuleert om langer aan de club verbonden te zijn.

Nog een update ten aanzien van de Algemene Ledenvergadering: wij zullen deze op grond van onze statuten en actuele wetgeving uiterlijk 31 juli a.s. moeten organiseren. Normaal gesproken doen we dit in november, maar omdat dit fysiek momenteel niet mogelijk is, hebben we dit vooralsnog uitgesteld. We gaan er vanuit dat het voor 31 juli mogelijk zal zijn om de vergadering fysiek plaats te laten vinden. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan zullen we alsnog voor een online variant kiezen. We houden jullie op de hoogte!

Blijf de komende tijd actief op de tennisbaan en blijf gezond!

Het bestuur