Van het bestuur maart

Het zit er dan toch écht bijna weer aan te komen. De start van het nieuwe tennisseizoen. Op de site en social media (sinds kort ook op Instagram) hebben jullie al berichten voorbij zien komen over de opening van het nieuwe seizoen. De opening en ook de rest van ons seizoen zal in het teken staan van de vrienden van Merwede live. Een thema dat goed aansluit bij het beeld en de ambities die wij als bestuur voor onze vereniging hebben. Om onze ambities voor onze vereniging te realiseren hebben wij al diverse gesprekken gevoerd met o.a. commissies binnen onze club, de KNLTB en onze tennisschool BAS-TA. Hier gaan wij ook de komende periode mee door. Vervolggesprekken met de tennisschool en een verkennend gesprek met een aantal leden om het werven en behoud van nieuwe en bestaande leden verder te verbeteren staan op de planning.

Met ingang van dit jaar is sprake van een aantal wijzigingen in de commissies en invulling van de diensten die wij langs deze weg aan jullie toelichten.

Na jarenlang onze groundsman te zijn geweest zal Edwin Kazen stoppen als onze groundsman. Meerdere dagen per week was Edwin op onze vereniging te vinden om ons terrein en tennisbanen in goede staat te houden. Tijdens activiteiten als het open toernooi kwam hij nog frequenter en ook bij incidenten konden we altijd op hem bouwen. Wij willen Edwin Kazen langs deze weg bedanken voor zijn inzet.

Ook de baan/park commissie ondergaat vanaf dit seizoen een aantal wijzigingen. Allereerst zal Peter den Besten na vele jaren de baan/park commissie te hebben aangestuurd hiermee stoppen. Peter zorgde onder andere dat de baan/parkdiensten werden ingedeeld en aangestuurd, hield de staat van het clubgebouw en ons terrein in de gaten en ondernam actie als inspecties, onderhoud of andere werkzaamheden moesten worden gedaan. Voor het bestuur was Peter een belangrijke spil voor het technisch onderhoud. Ook Peter bedanken wij dan ook voor zijn inzet. De huidige baan/park commissie zal zich tot slot meer gaan richten op het onderhoud van het clubhuis. De taken van de groundsman en de huidige baan/parkcommissie aan het terrein en de tennisbanen zullen namelijk worden overgenomen door een groep seniorleden van onze vereniging. Zij zullen deze werkzaamheden voornamelijk overdag uitvoeren op de maandag en donderdag. Wij wensen deze groep leden veel succes met het verder oppakken van deze werkzaamheden.

Bovengenoemde wijzigingen hebben ook impact op het dienstenschema. Zo komen de reguliere baan/parkdiensten op de woensdagavond te vervallen, deze werkzaamheden zullen door de groep seniorleden worden opgepakt. Hiervoor komen een aantal zaterdagmiddagen aan het begin en gedurende het seizoen in de plaats waarbij met een groep leden klus- en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden gedaan, de zogenaamde klusdiensten. Daarnaast zullen er nieuwe schoonmaakdiensten beschikbaar komen om voor in te schrijven. Tot slot zijn onze bardiensten uiteraard ook onmisbaar tijdens de activiteiten die op onze vereniging worden georganiseerd en kan hiervoor nog steeds worden ingeschreven.

Het nieuwe dienstenschema is op dit moment online en wij roepen een ieder op om zich in te schrijven voor de diensten die het beste bij zich past. Wij benadrukken dat wij ook openstaan voor andere vormen van diensten voor de club. Ben je bijvoorbeeld een geweldige kok, fotograaf of heb je andere ideeën waarmee je onze vereniging verder kunt helpen, geef dit dan aan bij één van de bestuursleden.
Tot slot bestaat ook de mogelijkheid om één van onze commissies te versterken. Hierbij kan worden gedacht aan de sponsorcommissie, toernooi- en/of jeugdcommissie, bar- en activiteitencommissie en de vernieuwde baan/parkcommissie. Er is genoeg te doen binnen de club en wij hopen dat alle leden op een manier die het beste hem/haar past een steentje bij kan dragen.

Een laatste mededeling is dat mede op basis van de meest recente Algemene LedenVergadering is besloten dat na elke tennispartij de banen weer geveegd gaan worden. De banen zijn inmiddels alweer wat ouder en op deze manier kunnen wij zo lang mogelijk onze banen benutten. Daarnaast zal dit een positief effect hebben op de zichtbaarheid van de lijnen en de vorming van mos voorkomen. Langs de banen zijn inmiddels voldoende sleepnetten beschikbaar. Wij vragen een ieder hieraan mee te werken en na de wedstrijden de banen te vegen. Alleen in het geval van regen/natte banen is vegen niet mogelijk.

Voor vragen en/of ideeën hierover gaan wij graag met jullie in gesprek. Eén van deze gelegenheden is op onze openingsavond op 29 maart waarbij diverse leden van het bestuur en de commissies aanwezig zullen zijn.

Graag tot ziens!

Het bestuur van LTC de Merwede