Van het bestuur januari

Bij het schrijven van dit stuk mag het officieel al niet meer, maar toch willen wij beginnen met jullie een gelukkig, gezond en sportief 2019 toe te wensen!

Nu de echte winter nog wel wegblijft zien we nog regelmatig mensen op de baan en daar zijn we blij mee. Ook de wintercompetitie is volop in de gang en de inschrijving voor de voorjaarscompetitie is weer gesloten.

Achter de schermen zitten wij ook niet stil. In de vorige nieuwsbrief informeerden wij jullie al over het opstellen van ons beleidsplan. Inmiddels hebben wij enkele lange termijn doelstellingen en korte termijn doelstellingen geformuleerd. Deze hebben betrekking op de groei van ons ledenaantal, het verkleinen van de uitstroom van leden, de groei van deelname aan activiteiten, de groei van ons jeugdledenaantal, het vergroten van onze naamsbekendheid en meer vrijwilligers die op welke manier dan ook een steentje bijdragen aan de vereniging. In de komende tijd gaan we dit plan verder uitwerken en zullen wij jullie ook benaderen voor hulp.

Daarnaast willen wij jullie via deze weg informeren dat wij inmiddels een nieuwe penningmeester hebben gevonden. Laura van Houwelingen zal deze taak vanaf nu op haar nemen. Wij zijn erg blij met haar als nieuwe aanwinst in het bestuur en wensen haar veel succes.

Tot slot doen wij nogmaals een oproep aan jullie. Heb je suggesties, wil je graag iets organiseren of heb je verbeterpunten, schroom dan niet en spreek ons aan.

Wordt vervolgd!

Corn├ę, Rico, Barry, Laura en Merel