van het bestuur – December 2020

Normaal gesproken schrijven we in de nieuwsbrief van december altijd over de afnemende activiteiten aan het einde van een vol tennisseizoen. Op dit moment kunnen we echter net weer een beetje meer dan in de eerste lockdown (toen we dicht waren) en de twee weken dat we slechts mochten enkelen. We hunkeren allemaal naar wat meer mogelijkheden, zowel op de tennisbaan als in ons dagelijkse leven. Vooralsnog moeten we echter koesteren dat we in elk geval onze sport nog mogen beoefenen en dat het weer daar de laatste weken best bij helpt!

Terugblikkend op 2020 overheerst uiteraard de invloed van corona. Dat hebben we in veel gevallen niet prettig ervaren: tennis was minder mogelijk en gezelligheid leek haast een verboden woord. Een positieve beweging in het afgelopen jaar is echter de ontwikkeling van het ledenaantal. Veel inzet van vrijwilligers, goede samenwerking met de tennisschool en een situatie waarin tennis dé geschikte sport voor velen bleek, hebben hier aan bijgedragen.

Uiteraard hopen we de trend van ledengroei door te kunnen zetten, maar daarbij wel weer meer activiteit op de club plaats te laten vinden. Hiervoor komen twee oproepen terug in deze nieuwsbrief: schrijf je in voor de voorjaarscompetitie (naast het traditionele aanbod ook een speciale competitie voor startende leden) en draag bij aan de club van 25/50 (om organisatie van nog leukere activiteiten voor de jeugd mogelijk te maken).

Een fijne decembermaand en een sportief en gezond 2021 gewenst!

Het bestuur