van het bestuur December 2019

In de afgelopen nieuwsbrief blikten we al even terug op het afgelopen tennisseizoen en inmiddels komt het jaar dan ook echt ten einde. Een jaar met vele activiteiten op onze vereniging, maar waarin we ook werden opgeschrikt door ingrijpende gebeurtenissen die enkele van onze leden privé kregen te verwerken. Wij wensen hen, zeker ook in deze periode, veel kracht en steun van hun naasten toe. We hopen daarbij als vereniging een plek te bieden om de zinnen even te verzetten of steun te vinden bij vrienden op de vereniging.

Qua activiteiten is er nog wel een en ander gaande op onze vereniging. De wintercompetitie is inmiddels van start gegaan, waarbij al enkele mooie speeldagen met strakblauwe lucht geweest zijn. Dat smaakt naar meer voor de rest van de winter! Uiteraard vinden de wintertrainingen ook gewoon plaats met wat extra aanwas van nieuwe leden en leden die competitietraining hebben gevolgd. De jeugd werd daarbij aan het begin van de decembermaand verrast door een bezoek van zwarte piet!

Voor het nieuwe jaar is het al wel mogelijk om in te schrijven voor de competitie. Dit geldt voor zowel senioren als junioren. Inschrijven of vragen hierover stellen kan via toernooien@ltcdemerwede.nl of jeugd@ltcdemerwede.nl. Schrijf je in voor een sportief, gezond en gezellig voorjaar!

Voor nu wensen we iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2020 toe!