Update online banen reserveren

Na inmiddels bijna een jaar online reserveren van onze tennisbanen zien wij terug dat de meeste leden hiermee bekend zijn geworden en hier vol op gebruik van wordt gemaakt. In dit bericht lichten wij een aantal zaken toe omtrent het online reserveren.

Sinds een aantal weken hebben wij vanaf 17:00 uur vaste tijdsblokken ingesteld om de capaciteit van de banen in de drukke avonduren zo goed mogelijk te benutten. Wij zien de positieve effecten hiervan terug in het aantal afschrijvingen per avond. Hoewel dit was ingevoerd in verband met de avondklok, is besloten om dit voorlopig zo te houden. Achterliggende gedachte hierbij is dat de drukte op de piekmomenten nog groot is en wij zoveel mogelijk mensen gelegenheid willen bieden om te tennissen. Overdag is geen sprake van vaste tijdsblokken en kan in plaats van drie kwartier een uur een baan worden gereserveerd.

Wij willen in dit bericht daarnaast benadrukken dat wanneer je na een gemaakte reservering besluit om alsnog niet te gaan tennissen dat dan ook de reservering zo snel mogelijk weer wordt verwijderd. De baan komt dan weer beschikbaar voor de andere leden. Het komt nog regelmatig voor dat een baan in de app is afgehangen maar dat deze in werkelijkheid niet bespeeld wordt, dit is zonde. In het geval dat jullie constateren dat een afgehangen baan niet bespeeld wordt kan dit worden doorgegeven aan sportievezaken@ltcdemerwede.nl onder vermelding van het baannummer en de dag en tijdstip. Wij zullen de desbetreffende leden vervolgens verzoeken om in het vervolg de reservering te verwijderen.

Indien jullie vragen/opmerkingen hebben omtrent het online afhangen dan horen we dat uiteraard ook graag.