Update coronamaatregelen

Update coronamaatregelen terras en kantine

In overleg met de gemeente Hardinxveld-Giessendam worden deze week naar aanleiding van recente wijzigingen in het landelijke coronabeleid, een aantal zaken op de club aangepast. Wij verzoeken jullie rekening te houden met het volgende.

 • Op het terras worden vakken aangebracht waarin meubilair is geplaatst. Het is niet toegestaan om deze te verplaatsen en buiten de vakken plaats te nemen.
 • De geldende regels worden nog wat duidelijker zichtbaar gemaakt op het park
 • We verzoeken om degenen die niet komen tennissen, maar wel een drankje doen in de kantine of op het terras zijn/haar contactgegevens (vrijwillig) achter te laten. Wij zullen deze vervolgens 14 dagen bewaren.
 • De kantine mag indien er geen bardienst is geopend worden door een vrijwilliger die een sleutel van de kantine heeft. Diezelfde vrijwilliger dient de kantine ook weer af te sluiten.
 • Indien in de kantine vergaderd wordt, is het toegestaan om een drankje te halen in de kantine en op het terras op te drinken.
 • We benadrukken de verplichting voor de aanwezigen om (behalve tijdens het tennissen) onderling 1,5 meter afstand te houden
 • We verzoeken je bij de bekende gezondheidsklachten en besmettingsgevallen in je nabije omgeving de club te mijden
 • Ten aanzien van de competitie zullen specifiek enkele regels in acht genomen worden. Deze zullen naar de aanvoerders van de competitieteams worden gecommuniceerd.
 • De gemeente heeft aangegeven de komende tijd bij activiteiten te zullen handhaven. Het niet goed naleven van bestaande richtlijnen kan daarbij negatieve consequenties hebben voor onze vereniging.
  • Wij verzoeken iedereen de richtlijnen na te leven en binnen deze richtlijnen plezier te beleven aan de tennissport en het drankje in de kantine en op het terras. Bij vragen over de coronarichtlijnen verzoeken we jullie contact op te nemen met CornĂ© Tromp (voorzitter@ltcdemerwede.nl) of Merel van Krieken (secretaris@ltcdemerwede.nl).