Update banen en park – februari 2022

De diverse leden binnen onze vereniging die zich bezig houden met het onderhoud van onze banen en ons tennispark hebben ook afgelopen periode alles behalve stilgezeten. Zo zal het de leden die recent op onze vereniging zijn geweest zijn opgevallen dat onze serre weer is voorzien van een mooi nieuw doek dat in samenwerking met Kees Romeijn Zeilmakerij is gerealiseerd. Dit geeft onze vereniging direct weer een fris uiterlijk!

Daarnaast hebben onze vrijwilligers zich bezig gehouden met uitgebreid onderzoek naar de verslechterde drainage van een aantal van onze tennisbanen. Tientallen putten zijn uitgegraven en diverse drainageleidingen zijn doorgespoeld. Hulde en dank voor de grote inzet van onze vrijwilligers. Echter is ondanks deze inzet gebleken dat de drainageproblemen door ons zelf niet geheel zijn op te lossen.

We gaan op zoek naar verder extern advies maar de kans is groot dat de noodzaak van renovatie met deze ontwikkelingen nog urgenter is geworden. Een technische commissie bestaande uit vier leden gaat zich hier de komende tijd verder mee bezighouden. Heb je interesse om hier ondersteuning bij te bieden houden zij zich van harte aanbevolen. Interesse om te helpen? Mail dan naar voorzitter@ltcdemerwede.nl.