Positief nieuws voor de jeugd!

Beste leden,

Na een periode van berichtgeving over sluiting en beperkingen, worden onze berichten steeds weer wat positiever. Woensdag 6 mei hebben onze jeugdleden voor het eerst weer tennisles kunnen volgen. Met prachtig weer en rekening houdend met de geldende richtlijnen konden zij eindelijk weer een balletje slaan! Zoals jullie hebben kunnen zien in de persconferentie van Mark Rutte, wordt het ook voor de andere leden binnenkort weer mogelijk om te tennissen. Wij zijn daar uiteraard bijzonder blij mee, want we hebben het gemist om op de baan te staan!

Het weer openstellen van de banen is echter geen automatisme. De procedure is, net als dit bij het jeugdtennis het geval was, als volgt:
• De NOC*NSF stelt een algemeen protocol voor sportverenigingen op
• De KNLTB stelt een protocol specifiek voor tennisverenigingen op
• De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft goedkeuring aan het protocol
• Wij gaan aan de slag om een protocol specifiek voor onze vereniging op te zetten
• De gemeente geeft toestemming aan ons protocol

Bovengenoemde procedure vraagt grote zorgvuldigheid en neemt ook tijd in beslag. We dienen in ons protocol onder andere aandacht te besteden aan gezondheids- en hygiënemaatregelen, het reguleren van de in- en uitstroom op het park en de handhaving van de regels. Pas na afronding van deze procedure zullen wij de banen weer open kunnen stellen. Daarbij is het mogelijk dat we dit gefaseerd moeten doen. Zo is bij de jeugd besloten om te starten met tennislessen en pas later te verruimen naar vrij tennis. Het is afhankelijk van de richtlijnen hoe we dit met seniortennis vorm zullen geven.

Wij zullen jullie zo spoedig mogelijk informeren over de wijze waarop we het tennissen weer vorm zullen geven. Wij vragen daarbij jullie begrip voor de tijd die dit vraagt en voor de aanpassingen die de huidige situatie vraagt aan de wijze waarop we gewend zijn om de tennissport te kunnen beoefenen. Gezondheid voor alle tennissers, trainers en vrijwilligers heeft op dit moment de hoogste prioriteit.

Met sportieve groet,

Bestuur LTC de Merwede