Overlijden Leen Versluis

Op zaterdag 5 augustus 2023 ontvingen we het droevige bericht dat Leen Versluis was overleden. Leen was tijdens zijn jarenlange lidmaatschap, waarbij hij ook zelf wekelijks op de tennisbaan actief was, vooral de man achter de schermen die veel werk op het gebied van het onderhoud van onze accommodatie voor zijn rekening nam. Nadat hij door een verminderde gezondheid niet meer in staat was om te tennissen, stak hij zijn tijd en energie in het onderhoudswerk op ons tennispark. Hij maakte deel uit van het Baan Park Team en was met zijn tennisvrienden iedere woensdagochtend bezig met onderhoudswerkzaamheden. Leen was de man met de “gouden handjes”. Overal wist hij wel een oplossing voor en kon het niet direct geregeld worden dan ging hij thuis in zijn werkplaats aan de slag net zolang tot hij het voor elkaar had. Overal op ons tenniscomplex is het werk van Leen terug te vinden. Zoals de ledverlichting, terrasverwarming, aanpassing van de bar en koelruimte, vervanging van de pompen en zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. Als er een storing was kon je Leen bellen. Hij kwam direct en zorgde dat de storing verholpen werd. De laatste maanden ging de gezondheid van Leen steeds meer achteruit. We zagen hem daardoor steeds minder op de woensdagochtenden maar op afstand bleef hij nog actief betrokken en voerde thuis zo nodig reparaties uit.

Nadat Leen eind juli op de IC van het ziekenhuis werd opgenomen werd langzaam maar zeker duidelijk dat hij ernstig ziek was. Met het verstrijken van de dagen verstreek ook het uitzicht op herstel. Uiteindelijk moest de behandeling gestaakt worden, waarna hij kort daarna overleed. We herinneren ons Leen als een behulpzame, vriendelijke, altijd positieve man waar nooit tevergeefs een beroep op gedaan werd. Hij stond altijd voor een ander klaar en heeft op onderhoudsgebied veel voor de vereniging betekend. Het gemis is dan ook groot. We zullen Leen niet vergeten. Wij wensen zijn vrouw Ineke, zijn zoon Johan, familie en vrienden veel sterkte om dit verlies te dragen.

Bekijk hier de rouwkaart.