Nu ook positief nieuws voor alle leden!

Beste leden,

Het is zover, we mogen weer gaan tennissen! Na flink wat inspanningen door diverse vrijwilligers hebben we in korte tijd een protocol kunnen opstellen dat door de gemeente is goedgekeurd. We hebben daarnaast het online afhangen beschikbaar gemaakt en ingericht en op het park diverse zaken ingericht en opgehangen. Vanaf 18.00 vanavond is het mogelijk om te spelen. In de bijlage vinden jullie de poster met een samenvatting van geldende richtlijnen, welke ook op het park hangen. We willen daarbij het volgende benadrukken:

Het is voor leden boven de 18 jaar alleen mogelijk om te enkelen. Hierop geldt één uitzondering: 2 op 2 vrijspelen (dubbelspel) is mogelijk als je dubbelpartner uit hetzelfde huishouden komt en je dus samen onder één dak woont. Je mag alleen samenspelen met iemand met wie je samenwoont, maar wel tegen een dubbel dat samenwoont en komt uit een ander huishouden. Vraag deze uitzondering aan via sportievezaken@ltcdemerwede.nl. Deze mogelijkheid is er vanaf 12 mei Een jeugdlid mag in principe alleen vrij tennissen op door de tennisvereniging georganiseerde momenten wanneer er een toezichthouder aanwezig is. Het is toegestaan om tot 18.00 uur met een ouder lid samen te tennissen waarbij de ouder (ouder dan 19 jaar) dan fungeert als toezichthouder. Het jeugdlid kan dan ook worden meegenomen in een online reservering. Ook dit dient aangevraagd te worden via sportievezaken@ltcdemerwede.nl Deze mogelijkheid is er vanaf 12 mei Reserveren van een baan kan alleen op afstand. Dit dient te gebeuren via de KNLTB Club App, zoals we in de vorige mail hebben toegelicht. Het systeem is ingericht op een zo optimaal mogelijk baanbezitting. Probeer hier bij het afhangen ook rekening mee te houden. Banen kunnen tot 18.00 uur en in het weekend voor één uur worden gereserveerd, op doordeweekse avond is de speeltijd 45 minuten. Speeltijden zijn voor enkel en dubbel gelijk. Ook de minibaan en de oefenkooien dienen afgehangen te worden Iedereen wil graag weer tennissen, hou rekening met elkaar ten aanzien van het reserveren van banen. Het is de bedoeling om louter op het tennispark aanwezig te zijn om te tennissen. Het clubgebouw is alleen geopend voor het aandoen van de verlichting. Kantine en terras zijn gesloten. Zorg dat je maximaal 5 minuten voor je gereserveerde tijd aanwezig bent en ga gelijk na het tennissen naar huis. Banen worden tot nader order eens per dag geveegd door het onderhoudsteam. Ga zelf dus niet vegen! Het toilet in de garderobe is geopend voor noodgevallen. Maak hier zo min mogelijk gebruik van. Op de toiletten worden schoonmaakmiddelen neergezet om deze na gebruik te kunnen reinigen. Neem de bekende hygiënemaatregelen in acht: blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt, was goed je handen en hoest/nies in je elleboog. Hou anderhalve meter afstand van elkaar en gun elkaar dan ook de ruimte.

Het gebruik van het online afhangen middels de KNLTB Club App is nieuw en in korte tijd ingesteld om jullie zo snel mogelijk weer te kunnen laten tennissen. Aan de hand van de baanbezetting en eventuele knelpunten die we ervaren, kunnen we nazien of we beperkingen / vrijheden moeten geven voor het gebruik van de banen.

Wij willen een beroep doen op iedereen om de geldende regels te volgen en ook elkaar te helpen om deze op de goede wijze toe te passen. Iedereen is bekend met wat er speelt in de wereld en laten we dan ook met gezond verstand met deze situatie omgaan. Vanzelfsprekend hebben wij ook een ander beeld van hoe wij als tennisvereniging willen functioneren. Tegelijkertijd zijn we ten opzichte van andere sportverenigingen momenteel bevoorrecht in de mogelijkheden die we hebben. Zoals eerder aangegeven zal vanuit de gemeente worden gehandhaafd en kunnen sancties worden opgelegd indien de geldende richtlijnen niet gevolgd worden.

Voor vragen over ons coronabeleid kunnen jullie contact opnemen met Corné Tromp (voorzitter@ltcdemerwede.nl) of Merel van Krieken (secretaris@ltcdemerwede.nl).

Wij wensen jullie heel veel tennisplezier!

Bestuur LTC de Merwede