Meerjaren tennispas

De KNLTB heeft met het pasje van vorig jaar bij wijze van experiment de meer-jaren-lidmaatschapspas geïntroduceerd. Op de pas die je vorig jaar ontving stond geen jaar en geen speelsterkte vermeld, dit had als reden dat de pas in ieder geval twee jaar geldig zou zijn. Je krijgt met het begin van het nieuwe tennisseizoen dus geen nieuwe pas, gooi je huidige pas niet weg!!