Maatregelen duurzaamheid van onze vereniging

Als tennisvereniging vinden we het belangrijk om duurzaam te zijn. Dat is goed voor het milieu, vermindert onze CO2–uitstoot en is ook belangrijk voor onze ‘portemonnee’. Tot voor kort gebruikten we als vereniging per jaar zo’n 20.000 kWh elektriciteit en een kleine 3.000 m3 gas. Dat is veel meer dan het prijsplafond dat in 2023 geld (2.900 kWh en 1.200 m3) en zou door de enorm gestegen energietarieven resulteren in hoge uitgaven voor energie. Er is dus veel aan gelegen om ons energiegebruik naar beneden te krijgen. Met het vervangen van onze baanverlichting vorig jaar hebben we een eerste en belangrijke stap gezet. De verwachting is dat we ons elektraverbruik daarmee 20-25% kunnen verlagen. Maar dan zitten we nog steeds dik boven het prijsplafond.

Zonnepanelen

Als onderhoudscommissie hebben we daarom afgelopen december aan het bestuur voorgesteld om een aantal zonnepanelen te laten plaatsen. Net voor de jaarwisseling heeft het bestuur dit voorstel overgenomen en hebben we aan een lokaal bedrijf opdracht gegeven voor het plaatsen van 48 panelen. Hiermee zou ca. 19.000 kWh kunnen worden opgewekt zodat we voor elektra energie neutraal worden. Als de levering van de omvormer niet te veel tegenzit dan zou de installatie in april kunnen plaatsvinden.

Waar zijn we als onderhoudscommissie verder mee bezig?

Omdat de huidige gasgestookte luchtverwarmingsketel van ons clubgebouw en de gasgestookte warmwatervoorziening langzamerhand aan vervanging toe zijn en relatief veel gas verbruiken hebben we de afgelopen maand verschillende installatiebedrijven gevraagd op dit punt met voorstellen te komen. Dit proces is nog volop gaande. Maar inmiddels is al wel duidelijk, eenvoudig en goedkoop is het zeker niet.

Verder zijn we aan het onderzoeken wat alle apparatuur in het clubgebouw aan stroom verbruiken en of dit door de vervanging door zuinigere apparatuur kan worden verbeterd.

Tenslotte hebben we het energieverbruik van de verlichting (met uitzondering van de baanverlichting) onder de loep genomen. De verwachting is dat een verdere overstap naar LED-verlichting (een deel is al LED) enige besparing zal opleveren en relatief eenvoudig kan worden gerealiseerd tegen niet al te hoge kosten.

Gedrag blijft belangrijk

Welke maatregelen we ook treffen, het blijft heel belangrijk om op een verantwoorde manier met alle installaties om te gaan. Fijn als bijvoorbeeld na gebruik van een baan de verlichting van de betreffende baan wordt uitgezet. Of als bij de sluiting van de kantine de thermostaat wordt teruggezet. Maar als dat één van de goede voornemens is voor het nieuwe jaar gaat dat ons vast en zeker lukken.

Theo van Houwelingen