Maatregelen duurzaamheid van onze vereniging – update april 2023

Duurzaamheidsmaatregelen van onze vereniging

In de nieuwsbrief van afgelopen januari hebben we de nodige informatie verstrekt over het verduurzamingstraject waar we als vereniging mee bezig zijn en waarom we dit doen. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en lijkt het ons als onderhoudscommissie goed om iedereen te informeren over de huidige stand van zaken. Bovendien zoeken we binnen of buiten de vereniging nog iemand die ons bij een onderdeel zou kunnen helpen.

Zonnepanelen

In de loop van januari bleek dat de geplande omvormer van het systeem voorlopig niet zou kunnen worden geleverd. Gelukkig hebben we kunnen switchen naar een ander systeem waardoor de installatie nog eerder zou kunnen worden gerealiseerd dan eerder aangegeven. Op 10 februari jl. is het systeem werkend opgeleverd. Tot 14 april hebben we met onze installatie al ruim 2800 kWh opgewekt! Dit met als direct gevolg dat mede door het realiseren van andere verduurzamingsmaat-regelen de maandelijkse termijnnota van onze energieleverancier met meer dan € 1000 daalde! Omdat we veel minder stroom afnemen kan ook de aansluitwaarde van onze elektriciteitsaansluiting worden verlaagd (van 3x80A naar 3x50A). Daarvoor is een aanvraag bij Stedin ingediend. Hierdoor gaan we meer dan € 100/maand besparen!

Warmwatervoorziening en verwarming

Het lijkt ons als commissie verstandig om alternatieven voor onze warmwatervoorziening en verwarming in ons clubgebouw in samenhang te bezien. De afgelopen maanden hebben we verschillende installatiebedrijven gevraagd om over deze onderdelen met voorstellen te komen. Een groot deel van de voorstellen is al binnen, maar nog niet alles. De installatiebedrijven hebben het allemaal heel druk. Daardoor kost het veel moeite om ze over de vloer te krijgen en moeten we soms lang wachten voor de voorstellen en offertes binnen zijn. Als alles binnen is gaan we de voorstellen op een rijtje zetten en maken we een voorstel aan het bestuur. Door drukke werkzaamheden elders en een naderend vakantieseizoen voor sommigen kan het nog even duren voor we over deze onderdelen met nadere informatie kunnen komen. Nog even geduld dus.

Apparatuur

Waar mogelijk is bestaande apparatuur verwijderd of vervangen door een energiezuiniger voorziening. Denk aan het verwijderen van de grote koelruimte door een veel energiezuiniger horeca koelkast. Ook is een tijdschakelaar geplaatst bij de koffiemachine. Deze schakelt nu dagelijks uit tussen 22 uur en 9 uur. Dit heeft alles bij elkaar de nodige energiebesparing opgeleverd.

Verlichting clubgebouw

Na onderzoek bleek dat het totale aantal Watt aan verlichting in het clubgebouw ca. 1100W bedroeg. Door een verdere overstap naar LED-verlichting was het mogelijk om het totale aantal Watt te verlagen naar ca. 500W. Na overleg met het bestuur kon in zelfwerkzaamheid de verduurzaming van de verlichting van ons clubgebouw begin maart jl. worden afgerond.

Vervanging thermostaat luchtverwarming

Onlangs is een nieuwe thermostaat van de luchtverwarming van ons clubgebouw aangeschaft en in zelfwerkzaamheid geïnstalleerd. Daardoor is het mogelijk om de thermostaat ook op afstand te bedienen. Door verantwoord omgaan met het energiegebruik door ons allemaal is het gelukt om in 2022 ons gasverbruik met ca. 30% te verminderen ten opzichte van het jaar ervoor. Bewuster omgaan met energiegebruik loont dus zeker! Laten we zo doorgaan! Door op afstand de thermostaat te kunnen bedienen wordt het mogelijk om de ruimtetemperatuur nog beter te bewaken en deze omlaag te zetten als toch vergeten is om de thermostaat tijdig voor vertrek omlaag te zetten. Laten we er met elkaar voor zorgen dat dit niet te vaak gebeurt.

Oproep voor handige ICT’er

Voor het verkrijgen van BOSA-subsidie voor de uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen is het verplicht om te beschikken over een EBS (energiebewakings- en registratiesysteem). Met de aangeschafte nieuwe thermostaat voldoen we als vereniging aan de minimale eisen die rijksoverheid hieraan stelt. Mooier en beter zou zijn als er voor iedereen zichtbaar een scherm, bv een gebruikte monitor, komt te hangen waarop ons energieverbruik nog beter zichtbaar is. We beschikken inmiddels over een P1 meter van HomeWizard die aangesloten is op onze slimme meters (voor elektra en gas) en uitleesbaar in de Energy app. Nu willen we dat het energieverbruik ook zichtbaar wordt voor iedereen door dit te tonen op een voor iedereen toegankelijke locatie in het gebouw. Nu is de uitdaging om op dit scherm onze accountpagina op internet van HomeWizard met ons realtime energieverbruik te laten zien. Welke handige ICT’er binnen de vereniging kan ons hiermee helpen? Of weet je iemand die dat zou kunnen? Dit graag voor 1 mei 2023 melden bij Paul Koster (tel. 06-39598214). Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.

Theo van Houwelingen