KNLTB competitie september – schrijf nu in!

Als de maatregelen van het kabinet het tegen die tijd toelaten zal begin september de KNLTB Competitie 2020 starten. De KNLTB is bezig met diverse scenario’s om deze competitie door te laten gaan. En binnenkort kan hiervoor worden ingeschreven. Namelijk vanaf 15 juni tot uiterlijk 30 juni. Hoe de competitie eruit zal komen te zien is nog onduidelijk, wel zijn al een aantal zaken bekend.

Allereerst zullen de avondcompetities (zoals de vrijdagavond) op tijd gespeeld worden. De wedstrijden zullen een uur duren.

Daarnaast is net als voorheen sprake van een maximum aantal teams. Met name de vrijdagavond zal hierdoor krap worden voor wat betreft het aantal teams dat kan worden ingeschreven. Wij zullen er alles aan doen om geen teams uit te hoeven sluiten, maar het zou kunnen zijn dat er één of meer teams moeten worden uitgeloot als er teveel teams worden ingeschreven. Om deze reden hebben wij het besluit moeten nemen dat wij de teams die tot dusver op vrijdag speelden voorrang zullen geven ten opzichte van nieuwe teams. Daarnaast verzoeken wij de vrijdag teams om te overwegen om op zaterdag in te schrijven als dit mogelijk is. Op de zaterdag wordt vooralsnog niet op tijd gespeeld en is er nog voldoende ruimte.

Het opgeven van je team kan per mail bij jblokland213@kpnplanet.nl en/of sportievezaken@ltcdemerwede.nl. Je vermeldt dan de namen en lidmaatschapsnummers van je team alsmede de competitiesoort en dag waarvoor je wilt inschrijven. Het inschrijven wordt gedaan door de teamcaptain.

Voor vragen kunnen jullie mailen naar sportievezaken@ltcdemerwede.nl.