Instructie bardiensten inplannen

Net als ieder jaar moeten de bardiensten ook dit jaar weer ingevuld worden door alle leden. De bardiensten staan vanaf nu open en kun je vinden door hier te klikken. Let op: de dienstenplanner heeft als gevolg van wijzigingen bij de KNLTB een ander uiterlijk. Gebruik altijd deze link om je diensten in te vullen. De groene diensten zijn nog beschikbaar.

Elk lid is, behoudens vrijstelling wegens andere werkzaamheden, verplicht voor de club diensten te verrichten. Elke soort dienst vertegenwoordigt een bepaalde waarde (punten). Als lid moet je op jaarbasis minimaal 8 punten scoren. In navolgend overzicht zie je uit welke diensten gekozen kan worden en hoeveel punten deze waard zijn. De dienstenplanner telt de punten van je diensten niet bij elkaar. Wees dus zelf alert dat je met je ingevulde diensten minimaal 8 punten scoort. De barcommissie voert deze check uiteraard achteraf ook uit.

Maart dienst (4 punten)
Op zaterdagen in maart wordt het park speelklaar gemaakt. Klussen zoals schilderwerk en onderhoudswerkzaamheden zijn dan aan de orde. Een dergelijke dienst duurt van ongeveer 9.00 uur tot 13.00 uur.

Baan/parkdienst (2 punten)
Tijdens deze 2 uur durende dienst wordt het tennispark onkruidvrij gemaakt, gras gemaaid, afval opgeruimd, etc. Tijdens deze dienst kan het zijn dat er wat zwaar lichamelijk werk verricht moet worden. Trek daarom geen nette kleding aan. Vanwege de onderhoudsvrije banen en plantenbakken zal deze dienst steeds minder ingepland worden.

Bardienst (3 punten)
Dit betreft een dienst van 3 uur, deze dienst kan tijdens toernooien en of tijdens competitie zijn.

Toernooidienst (4 punten)
Dit is een dienst van 4 uur op een competitiedag of tijdens een toernooi. Tijdens een dergelijke dienst is het gezellig druk en is inzet zeker gewenst. Het is het visitekaartje van de vereniging. Voor de leden die het fijn vinden om hun dienstenverplichting in één keer te vervullen is het in een aantal gevallen mogelijk een vroege en een late toernooidienst te koppelen (gewoon op die momenten achter elkaar inschrijven).

Wanneer deze dienst loopt tot 23.59 uur, betekent dat niet dat deze dienst dan stopt. Aangezien deze dienst ook het afsluiten betreft na afloop van de activiteit (in alle redelijkheid), kan deze dienst later eindigen.

Afkoop dienst
In het uiterste geval is afkoop van diensten mogelijk voor een bedrag van € 90,00 per seizoen.
Dit bedrag dient gelijktijdig met de jaarlijkse contributie te worden overgemaakt op IBAN NL44RABO0325015805. Belangrijk is wel dat afkoop gemeld wordt bij de ledenadministratie (leden@ltcdemerwede.nl).

Wat te doen als je onverhoopt verhinderd bent je bardienst te vervullen?
Het kan voorkomen dat je een dienst hebt ingevuld, maar later toch verhinderd blijkt te zijn om deze dienst te vervullen. De beste en voordeligste oplossing is met iemand te ruilen. Op het digitale planbord kan je precies zien wie er ook in die periode bardienst hebben.

Mocht dit niet lukken, dan kun je tijdig contact opnemen met Jolanda van Veen. Zij zorgt dan dat vervanging geregeld wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een poule van vervangers.

Uiteraard zijn hier wel kosten aan verbonden. Om ook geen scheve gezichten te krijgen met de leden die de bardiensten van te voren afkopen is de bijdrage hiervoor vastgesteld op € 25 € 30 of € 45 afhankelijk van een 2, 3 of 4 puntendienst. Dit dient te worden gestort op de rekening van de vereniging.

Na het invullen van de bardiensten en het betalen van de contributiefactuur kan op vrijdagavond 30 maart, tijdens het openingstoernooi, de nieuwe ledenpassen voor het seizoen 2018 afgehaald worden.

Succes met het invullen en alvast een sportief tennisseizoen gewenst!