Instructie bardiensten inplannen

Net als ieder jaar moeten de diensten ook dit jaar weer ingevuld worden door alle leden.
De diensten staan vanaf nu open kun je vinden op:

https://mijn2.knltb.club/Login/ff53e76b-19e6-48c8-aaa9-45a08d9ed393.

Gebruik altijd deze link om je diensten in te vullen. De groene diensten zijn nog beschikbaar.

Binnen onze vereniging zijn diverse mensen actief in het bestuur en/of de diverse commissies om de club verder te helpen. Net als voorgaande jaren vragen wij onze overige leden om ook een steentje bij te dragen in de vorm van een aantal diensten per jaar. Op deze manier houden wij het lidmaatschapsgeld op peil en kan de club voortbestaan en verder groeien naar de toekomst. Op basis van het aantal diensten en het aantal leden vragen wij per lid om 2 tot 3 diensten te verzorgen.

Klusdiensten (vervangt baan- parkdiensten)

Op zaterdagen in maart en september worden twee keer twee klusmiddagen gepland. Klussen zoals schilderwerk en onderhoudswerkzaamheden zijn dan aan de orde. Een dergelijke dienst duurt van ongeveer 9.00 uur tot 13.00 uur.

Met ingang van dit jaar zal een groep senioren iedere maandag en donderdag de baan/parkdiensten gaan verzorgen. Het is vanaf dit seizoen daarom niet meer noodzakelijk om de reguliere baan/parkdiensten, welke voorheen op woensdagavond werden verricht in te plannen.

Er zijn echter voldoende mogelijkheden om op andere manieren je steentje bij te dragen. Te denken valt aan de organisatie van toernooien of andere evenementen, werving en begeleiding van nieuwe leden, het werven van sponsors, fotograaf tijdens evenementen, kookdiensten etc. etc. Wanneer je hier interesse in hebt of hier ideeën bij hebt, laat dit dan weten via dienstenplanner@ltcdemerwede.nl.

Bardienst- en toernooidiensten

Tijdens activiteiten op de tennisvereniging is de bar geopend. Wij hebben leden nodig die dan de bardienst voor hun rekening willen nemen. Tijdens een dergelijke dienst is het gezellig druk en is inzet zeker gewenst. Zeker bij evenementen met externe deelnemers is o.a. de bardienst het visitekaartje van de vereniging. Voor de leden die het fijn vinden om hun dienstenverplichting in één keer te vervullen is het in een aantal gevallen tevens mogelijk een vroege en een late toernooidienst te koppelen (door op die momenten achter elkaar in te schrijven).

Wanneer een dienst is ingepland tot 23.59 uur, betekent dat niet dat deze dienst dan stopt. Aangezien deze dienst ook het afsluiten betreft na afloop van de activiteit (in alle redelijkheid), kan deze dienst later eindigen.

Schoonmaakdiensten
Dit jaar herintroduceren wij weer schoonmaakdiensten. Deze schoonmaakdiensten vinden voornamelijk plaats op dagen waarop evenementen zijn gepland waarbij de dag daarvoor ook activiteiten op de vereniging zijn geweest. Tijdens deze schoonmaakdiensten die s’ochtends van ongeveer 9.00 uur tot 12.00 zullen plaatsvinden kan dan het clubhuis weer spik en span gemaakt worden. Zodat de uitstraling van onze vereniging weer helemaal in orde is.

Afkoop dienst

In het uiterste geval is afkoop van diensten mogelijk voor een bedrag van € 90,00 per seizoen. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op IBAN NL44RABO0325015805. Belangrijk is wel dat afkoop gemeld wordt bij de ledenadministratie (leden@ltcdemerwede.nl).

Wat te doen als je onverhoopt verhinderd bent je bardienst te vervullen?

Het kan voorkomen dat je een dienst hebt ingevuld, maar later toch verhinderd blijkt te zijn om deze dienst te vervullen. De beste en voordeligste oplossing is met iemand te ruilen. Op het digitale planbord kan je precies zien wie er ook in die periode bardienst hebben.

Mocht dit niet lukken, dan kun je tijdig (minimaal een week van tevoren) contact opnemen met Jolanda van Veen (dienstenplanner@ltcdemerwede.nl). Zij kijkt dan samen met je mee om vervanging te regelen. Hierbij wordt o.a. ook gebruik gemaakt van een poule van vervangers. Wij zijn nog op zoek naar leden (vanaf 16 jaar) die deze poule van vervangers willen vormen, heb je hierin interesse, geef dit dan aan via dienstenplanner@ltcdemerwede.nl

Per dienst die niet vervuld wordt, wordt een bedrag in rekening gebracht evenredig aan de afkoop van diensten.

Na het invullen van de bardiensten en het betalen van de contributiefactuur kan op vrijdagavond 29 maart, tijdens het openingstoernooi, de nieuwe ledenpassen voor het seizoen 2019 afgehaald worden.

Eventueel is het ook mogelijk om samen met de dames van de ledenadministratie en de dienstenplanning op die avond je diensten in te vullen, indien je hier zelf niet uitkomt.

Succes met het invullen en alvast een sportief tennisseizoen gewenst. Wij proosten graag 29 maart samen met jullie op het nieuwe tennisseizoen!

Groeten het bestuur van L.T.C. de Merwede