Coronavirus en tennis – update 3 april

Update: 3 april

Beste leden,

Allereerst hopen wij dat jullie en jullie gezin in goede gezondheid verkeren.

Op 31 maart heeft het kabinet een verlenging t/m 28 april van de getroffen maatregelen in strijd tegen het coronavirus aangekondigd. Dit betekent dat ook onze tennisvereniging t/m 28 april gesloten blijft.
Alle activiteiten inclusief trainingen komen te vervallen. Daarnaast willen wij met klem benadrukken dat vrij tennissen niet is toegestaan. Hoewel tennis een sport lijkt te zijn die je op veilige afstand kunt beoefenen volgen wij de richtlijnen van het kabinet en de KNLTB. Jullie veiligheid en gezondheid staat voorop!

Eerder is aangekondigd dat de voorjaarscompetitie is uitgesteld tot begin mei en dit blijft voorlopig zo. De KNLTB zal na 21 april, wanneer het kabinet een besluit neemt over het vervolg van de maatregelen, een besluit nemen of de huidige startdatum en planning van de competitie haalbaar is.

Wij houden jullie op de hoogte over alle ontwikkelingen en hopen nog steeds op jullie begrip.

Sportieve groet,

Bestuur LTC De Merwede


Update: 16 maart
Beste leden,

Op 15 maart heeft het kabinet verregaande maatregelen getroffen in de strijd tegen het coronavirus. Dit betekent dat onze tennisvereniging t/m 6 april gesloten is. Het is, in tegenstelling tot ons bericht van 14 maart, niet meer toegestaan te trainen of vrij te tennissen. Vanzelfsprekend vervallen dus ook de activiteiten die wij eerder niet hebben genoemd, maar die t/m 6 april zouden plaatsvinden.
De maatregelen hebben ook gevolgen voor de voorjaarscompetitie. Wanneer wij hierover meer weten zullen wij jullie uiteraard informeren.

Dank voor jullie begrip.

Sportieve groet,

Bestuur LTC De Merwede


Oud bericht: 13 maart
Beste leden,

Zoals op 12 maart aangekondigd door het RIVM en het kabinet worden er striktere maatregelen genomen met betrekking tot het coronavirus. Wij, als tennisvereniging, zullen als gevolg hiervan het advies en de richtlijnen gaan volgen zoals bepaald door de KNLTB. Dit betekent dat t/m 31 maart er geen toernooien, competitie, vergaderingen en/of bijeenkomsten doorgang zullen vinden op onze vereniging. Vrij tennissen mits de RIVM richtlijnen worden gehanteerd kan vooralsnog wel. Dit geldt ook voor het volgen van trainingen.

Concreet betekent dit dat wij helaas de volgende activiteiten moeten annuleren:

  • Wintercompetitie (15, 22 en 29 maart)
  • Informatieavond ouders jeugdleden (20 maart)
  • Openingstoernooi (27 maart)
  • Schooltennis Rehoboth (27 maart)
  • Klaverjassen (13 maart)
  • Labelactiviteiten (maart)
  • Kluszaterdag (14, 21 en 28 maart)
  • Bestuur- en commissievergaderingen

Per activiteit zullen wij bekijken of wij dit in een later stadium kunnen inhalen. De onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden zullen in aangepaste vorm plaatsvinden.

Uiteraard vinden wij het erg vervelend dat in deze tijd een hoop activiteiten geannuleerd worden en wij zijn ons er zeer van bewust dat er al een hoop voorbereiding voor enkele van deze activiteiten heeft plaatsgevonden. Toch menen wij hier het juiste te doen, zodat wij allen straks gezond een balletje kunnen slaan.

Wij hopen op jullie begrip. Mocht de situatie veranderen dan horen jullie uiteraard weer van ons.

Met sportieve groet,

Bestuur LTC De Merwede