Algemene Verordening Gegevensbescherming

Recentelijk is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. Deze wet geldt voor de gehele Europese Unie en vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG brengt nieuwe en strengere regels met zich mee ten aanzien van persoonsgegevens en is van toepassing op alle organisaties, zo ook onze tennisvereniging.

Ondanks dat wij binnen onze tennisvereniging altijd zorgvuldig met jullie persoonsgegevens zijn omgegaan, zullen wij enkele acties moeten ondernemen om aan de AVG te voldoen. Je kunt hierbij denken aan het in kaart brengen van onze systemen waarin wij persoonsgegevens bewaren, waarvoor wij deze gebruiken en wie hier toegang tot heeft, maar ook het opstellen van een Privacy Statement. De meeste stappen zullen achter de schermen gebeuren.

Om aan de AVG te voldoen volgen wij een stappenplan van Stichting AVG die in opdracht van NOC NSF is ontwikkeld. Inmiddels hebben wij hierin al de eerste stappen gezet en streven wij ernaar binnen niet al te lange tijd alle stappen doornomen te hebben. In de nieuwsbrief zullen wij jullie in ieder geval op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Hebben jullie vragen of opmerkingen over de AVG en alles wat daarmee samenhangt dan kunnen jullie die stellen per email aan merelvankrieken@hotmail.com. Ook als jullie ervaringen hebben vanuit jullie werk, andere verenigingen en je wilt deze met ons delen dan horen wij dat ook graag. Alle hulp is welkom.

Met sportieve groet,

Bestuur LTC de Merwede