Afscheid vrijwilligers onderhoud baan/park

Zoals bekend hebben er dit jaar wat wijzigingen plaats gevonden voor wat betreft het onderhoud van ons tennispark. Een nieuwe groep vrijwilligers heeft deze taak op zich genomen, maar dit betekent ook dat we een aantal vrijwilligers willen bedanken, die afgelopen jaren een belangrijke rol hierin hebben gehad. Edwin Kazen is dertien jaar als groundsman actief geweest voor onze vereniging en was daarbij verantwoordelijk voor het onderhoud van de tennisbanen. Daarin werkte hij deze gehele periode nadrukkelijk samen met Oege Oevering. Deze tandem heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat onze smash court banen al geruime tijd meegaan en nog altijd in goede staat verkeren! Op de foto zien jullie Edwin en Oege met een kleine attentie als dank voor hun werkzaamheden.

Peter den Besten is tien jaar actief geweest als voorzitter van de baan/parkcommissie, in welke rol hij tot enkele jaren geleden ook deel uitmaakte van het bestuur. Hij stuurde hierin de diverse parkdiensten aan, maar plande ook de te verrichten werkzaamheden en zorgde voor de nodige inkopen van materialen en gereedschappen. Een recent project dat hij aanstuurde betreft bijvoorbeeld de vernieuwing van de kleedkamers enkele jaren geleden. Peter heeft zijn attentie van de club direct omgezet in een donatie aan de club van 25/50, bedankt daarvoor!

Peter, Edwin en Oege: bedankt voor jullie jarenlange inspanningen voor onze vereniging en we hopen jullie op de tennisbaan te blijven tegenkomen!

Bestuur LTC de Merwede